Vanliga frågor och svar

I de flesta fall arbetar vi ute hos kund, då vi har inriktning på tyngre fordon.

I många fall kan man även plocka av styrenheten och skicka den till oss.

Vi kontrollerar om fordonet har fel eller brister som kan påverka optimeringen, via felsökning samt dialog med ägaren. Därefter läser vi ut bilen via OBD uttaget alternativt skruvar bort styrenheten och läser direkt ur den. Filen programmeras därefter utav en tekniker sedan läser man in den nya filen i styrenheten. Sedan sker en provkörning utav fordonet.

Det beror på vad det är för fordon och vilken metod som används, via OBD eller direkt i styrenhet.

Vanligtvis via OBD uttaget tar det cirka 2 timmar. Vid programmering i styrenhet tar det cirka 3 timmar.

Inkl. eventuell felsökning.

Vid en normal optimering räknar man cirka 6-14% i bränslebesparing. Vissa fordon gör större besparing samt att vissa gör en mindre besparing. Det är svårt att säga i förväg vad det hamnar på exakt, då även chaufförens körstil spelar väldigt stor roll i bränsleförbrukningen.

Det viktigaste när det gäller hållbarhet är underhåll och service. Våra optimeringar utförs utav tekniker med väldigt lång erfarenhet utav detta. Filerna görs alltid med marginaler inom vad drivlinan klarar av.

Optimerar man ett fordon som inte sköts eller inte fungerar som det ska så hjälper inte en optimering, utan i värsta fall påskynda ett haveri. Därför är det omöjligt att lämna några garantier på motor eller drivlina, då man inte ens har garanti kvar ifrån tillverkaren. Men vi lämnar såklart garanti på installationen och eventuella skador som uppstår i samband med optimeringen främst på styrbox och styrfiler. Många konkurrenter erbjuder någon form utav försäkring, som oftast är en falsk trygghet om man läser igenom villkoren.

Därför väljer vi att inte lämna några garantier eller försäkringar som lurar kunden. Vi tar ansvar för fel eller skador som uppkommer direkt efter optimeringstillfället. Vi hjälper då till i bästa mån att lösa problemet på bästa sätt, så snabbt som möjligt.

Vi avråder därav kunder som har fabriksgarantier kvar på fordonet från att gröa optimeringar, då detta äventyrar garantin.

Vi ger ut siffror som är realistiska, istället för siffror man aldrig kommer uppnå i verkligheten.

Dessutom håller vi oss alltid inom säkerhetsmarginaler för att slippa strul med motor och drivlina.

Det skulle gå att marknadsföra högre effekt, en högre bränlsebesparing, men hur bra marknadsföring är det när kunden i verkligheten märker att det inte alls stämmer.

Ibland kan verkstäder skriva in ny styrfil i fordonet, vilket leder till att optimeringen försvinner. Vi utför då en ny optimering utan kostnad för filen. Rese/timdebitering kan förekomma. Detta är dock väldigt ovanligt, då verkstad kan se optimering och frågar oftast om detta innan de lägger in ny programvara.