Motoroptimering

En motoroptimering ger motorn mer effekt, ett bättre register samt en lägre förbrukning.

DieselTech skräddarsyr en optimering just för ditt fordon, för de förhållanden fordonet oftast befinner sig i, för att bli så effektivt som möjligt och samtidigt behålla driftsäkerheten.

Därav har vi ingen lista med ”färdiga effektuttag” att se, utan de blir oftast olika för varje fordon. Vi vill gärna ha en dialog först.

För effektökning/bränslebesparing samt prisförslag för just ditt fordon ber vi dig kontakta oss!

Vid en motoroptimering programmeras motorstyrningen om för att förbättra motorns prestanda.

Detta kräver inga andra åtgärder eller ändringar av fordonet, om det inte görs DPF-off te.x.

Varje programmering anpassas efter fordonets specifika förutsättningar vad gäller motor, drivliva och kringutrustning.

En optimering görs via OBD uttaget i fordonet i de flesta fall, i vissa fall kan styrenheten behövas plockas ut ur fordonet.